Miten opetussuunnitelma voi hyötyä designajattelusta?

Viime blogipostauksessa pohdimme mitä design pohjimmiltaan on. Päättelimme yhdessä Aalto-yliopistosta valmistuneiden nuorten muotoilijoiden kanssa, että design ja sen ajattelutapa sekä prosessit ovat pohjimmiltaan oppimista ja kokeilua.Tällä kertaa pohdimmekin uuden, 2016 voimaan astuneen opetussuunnitelman suhdetta designiin ja designajatteluun. Miten opetussuunnitelma voi hyötyä designajattelusta?

Designkasvatus on ollut mukana koulujen toiminnassa erilaisina hankkeina ja pilotteina jo 1990-luvun puolivälistä lähtien. Uuden opetussuunnitelman myötä koulujen ja kasvattajien kiinnostus muotoilua ja designajattelua kohtaan on kasvanut entisestään, sillä muotoilukasvatus perustuu osallistavaan ja ilmiökeskeiseen oppimiseen, joita nyt halutaan opetuksessa korostaa. Kaikissa peruskouluissa elokuussa 2016 käyttöön otettu opetussuunnitelma painottaakin yhdessä tekemistä, vuorovaikutustaitoja ja oppilaiden oma-aloitteista roolia.

Peruskoulun opetusta halutaan edistää muotoilukasvatuksella, koska parhaimmillaan se tukee oppilaan luovaa ongelmanratkaisukykyä, yhteisöllisyyttä ja visuaalisuutta sekä kommunikointitaitoja. Lisäksi muotoilukasvatus kehittää kriittistä ajattelua sekä ryhmätyöskentely- ja ilmaisutaitoja. Designopetus kannustaa kokeiluihin, aloitteellisuuteen, näkökulman vaihtoon ja omien ideoiden jakamiseen. Se tuo koulutyöhön prosessioppimisen, jossa tutkitaan ympäristöä ja ratkotaan esille nousevia ongelmia. Koska muotoiluoppimisessa on keskeistä kokeilla sekä kannustaa, ja luvallista vaikka mokatakin, lapset ja nuoret voivat designprosessien ja -ajattelun avulla löytää itsestään uusia lahjoja, uskallusta sekä innostusta. On tärkeää antaa oppilaiden kokeilla ideoitaan, sillä hyvän ratkaisun tai idean tunnistaa vain testaamalla. Osa toimii, ja osa ei – seikka minkä näkee ja oppii usein vain itse kokeilemalla.

Muotoiluprosessin aikana lapsi oppii paremmaksi haasteiden tunnistajaksi ja ongelmien ratkaisijaksi. Sen sijaan, että kasvattaja käskyttäisi oppilaitaan, designoppijat voivat itse keksiä ratkaisuja oman arkiympäristön ja elämänsä pulmatilanteisiin, tai vaikka isompiakin ja vaikeampiakin globaaleihin haasteisiin. Tärkeintä on oppia näkemään laaja kokonaisuus ja rohkaistua testaamaan ja kokeilemaan vaikeidenkin ongelmien purkamista erilaisin keinoin. Kun uskalletaan kokeilla uutta, erilaista ja omaa, myös epäonnistumisen uhalla, saadaan aikaiseksi aitoja oivaltamisen ja oppimisen kokemuksia. Lisäksi vain uutukaiset ja innovatiiviset ideat voivat auttaa ratkaisemaan monimutkaisen nykymaailmamme mutkikkaita ongelmia.

Koska design ottaa aina huomioon ihmisen näkökulman, se voidaan nähdä rikkaana ja empaattisena tapana hahmottaa ongelmia konstikkaassa maailmassamme. Muotoilukasvatuksessa on täten kyse laajemmasta tunnekasvatuksesta, sillä ongelmia pohtiessa on osattava asettua toisen asemaan. Myös aikuisten koulussa, työelämässä, designajattelua ja muotoilun prosesseja otetaan avuksi yhä laajemmin uusien ratkaisujen kehittämisessä. Kuten viimeksi totesimme, design on empatian pukemista tuotteen, palvelun tai ratkaisun muotoon. Koska designissa yritetään ymmärtää jo olemassa olevaa sekä keksiä ja luoda jotain uutta, se sopii mielestämme kuin nakutettu osaksi upouutta, uskaltavaa, ymmärtävää ja osallistavaa koululaitosta ja opetussuunnitelmaa. Designajattelu ja muotoilukasvatus avittavat lapsia tarkastelemaan pulmia usealta suunnalta, ymmärtämään ja asettumaan toisen kenkiin, kokeilemaan ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja sekä löytämään luomisen ja tekemisen ilon.

/Sarianna

Jos kiinnostuit muotoilukasvatuksesta, tsekkaa ihmeessä myös blogipostimme lähdeartikkelit:

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/taiteen_perusopetus/kuvataide

http://kaks.fi/uutiset/muotoilukasvatus-luovan-ajattelun-peruskouluun/

http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/kaupunginkanslia/muotoilu-mukana-kouluarjen-ja-opetuksen-kehittamisessa

https://hundred.org/fi/projects/koulujen-muotoilupolku

https://www.ornamo.fi/fi/tapahtuma/muotoilupaiva-2016-muotoiluprosessi-uuden-opetussuunnitelman-tyokaluna-seminaari-opettajille-ja-rehtoreille/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *